Frase cèlebre sobre bibliotequesSiempre imaginé que el Paraíso sería algun tipo de biblioteca.

Jorge Luis Borges (1899-1986). Escriptor argentí

3 d’octubre de 2012

Recordatori: Normativa

Us fem arribar la normativa de la biblioteca, que teniu penjada també a les vostres aules i a l'entrada de la biblioteca, per si us cal consultar-la en algun moment.


BIBLIOTECA MONTSE FAURIA . INS PUIG CARGOL
Normativa curs 2012-2013

La biblioteca és un espai tranquil d'estudi i lectura
L'entrada és voluntària


Normativa d'ús de la biblioteca

 • En entrar cal registrar-se al full d'ocupació de biblioteca i/o ordinadors.
 • A la biblioteca s'hi ve a llegir, estudiar, fer deures, cercar informació en els materials de consulta i demanar préstec de documents.
 • Per a qualsevol consulta, cal adreçar-se a la responsable de la biblioteca.
 • Després de consultar els llibres s'han de deixar damunt la taula.
 • Sempre que es treballi en silenci i l'objectiu de l'activitat sigui la consulta bibliogràfica, el grup classe podrà treballar a la biblioteca (prèvia reserva dels materials necessaris per poder treballar amb el/la responsable i consulta d'horari).

Normativa de préstec

Les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, atles i anuaris) estan exclosos de préstec, perquè són obres molt cares i s'utilitzen per a consultes puntuals i força sovint, així com d'altres documents que per les seves característiques no puguin ser objecte de préstec.

 • Es poden agafar en préstec tot tipus de document (llibres, revistes...), per un període màxim de quinze dies. En el cas dels vídeos i dvd's, el període de préstec és d'una setmana. En cas que es vulgui prorrogar el préstec, es permetrà fer-ho per dues setmanes més, i en el cas dels llibres, es permet fer fins a 2 pròrrogues. És imprescindible portar el llibre (o material) per demanar pròrroga.
 • El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec és de dos.
Normativa d'ús del servei d'Internet

 • S'intentarà afavorir que tothom tingui accés a Internet.
 • El temps de connexió serà de 15 minuts. (Si els ordinadors no estan ocupats el temps pot allargar-se segons la necessitat de l'usuari). En cas que hi hagi molta demanda el temps serà respectat i l'ordre serà el de registre i/o reserva.
 • No es poden utilitzar els ordinadors amb altres finalitats que no estiguin relacionades amb temes de recerca per a l'estudi: treball en el Moodle o altres plataformes virtuals amb finalitats educatives, consulta bibliogràfica o processador de textos per a fer treballs.
 • Queden expressament excloses les connexions a correus personals, You tube, xats, webs, xarxes socials, blocs d'oci, personals i comercials que no estiguin incloses en el Moodle o les plataformes virtuals del centre.

Normativa de comportament dins la biblioteca

 • No es pot ni beure ni menjar.
 • S'ha de desconnectar el mòbil o posar-lo en silenci.
 • Cal deixar les cadires al seu lloc.
 • Cal respectar el material.
 • S'ha de deixar net l'espai de treball.
 • S'ha de parlar en veu baixa.
 • Per a imprimir, els alumnes s'han de dirigir a Consergeria on, previ pagament de 10 cèntims per full, donarà una autorització per lliurar a la bibliotecària i realitzar la impressió.

Sancions

 • Si un alumne perd o fa malbé un llibre, cal que el compri i el torni a la biblioteca. S'informarà a la bibliotecària i aquesta parlarà amb la família perquè se'n faci càrrec.
 • Si un alumne no torna el llibre el dia indicat, se'l sancionarà: en un mes no podrà endur-se llibres ni altres materials objecte de préstec.