Frase cèlebre sobre bibliotequesSiempre imaginé que el Paraíso sería algun tipo de biblioteca.

Jorge Luis Borges (1899-1986). Escriptor argentí

La biblioteca

Normativa de la biblioteca

Com a espai del nostre centre, la biblioteca Montse Fauria té unes normes que ja s'han penjat als suros de les aules i s'han donat a conèixer als alumnes. Aquí ens deixem constància, per tal que les consulteu en cas de necessitat:

La biblioteca és un espai tranquil, d'estudi i lectura 
Normativa d'ús de la biblioteca
  • A la biblioteca hi pots llegir, estudiar, fer deures, cercar informació en els materials de consulta, demanar préstec de documents i participar a qualsevol de les activitats que s'hi fan.
  • Per a qualsevol consulta, cal adreçar-se a la responsable de la biblioteca.
  • Després de consultar els llibres s'han de deixar damunt la taula.
Normativa de préstec
 
Les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, atles i anuaris) estan exclosos de préstec, perquè són obres de consulta puntuals, així com d'altres documents que per les seves característiques no puguin ser objecte de préstec.
  • Es poden agafar en préstec tot tipus de document (llibres, revistes...). Recorda tornar els documents amb puntualitat perquè altres companys en puguin fer ús.
  • El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec és de dos.
Normativa d'ús del servei d'ordinadors
  • S'intentarà afavorir que tothom tingui accés a Internet.
  • Està permès l'ús de portàtils per a realitzar treballs i feines relacionades amb el centre, però no per a accedir a jocs, ja que s'ocupa un espai de la biblioteca que pot ser útil per a altres alumnes que hi vinguin a fer feines acadèmiques.
Normativa de comportament dins la biblioteca
  • Cal que esmorzis abans d'entrar a la biblioteca.
  • Cal que respectis el silenci i el material perquè tothom pugui treballar.