Frase cèlebre sobre bibliotequesSiempre imaginé que el Paraíso sería algun tipo de biblioteca.

Jorge Luis Borges (1899-1986). Escriptor argentí

19 de setembre de 2011

Normativa de la biblioteca

Com a espai del nostre centre, la biblioteca Montse Fauria té unes normes que ja s'han penjat als suros de les aules i s'han donat a conèixer als alumnes. Aquí ens deixem constància, per tal que les consulteu en cas de necessitat:

La biblioteca és un espai tranquil,
 d'estudi i lectura. L'entrada és voluntària  
Normativa d'ús de la biblioteca
 • En entrar cal registrar-se al full d'ocupació de biblioteca i/o ordinadors.
 • A la biblioteca s'hi ve a llegir, estudiar, fer deures, cercar informació en els materials de consulta i demanar préstec de documents.
 • Per a qualsevol consulta, cal adreçar-se a la responsable de la biblioteca.
 • Després de consultar els llibres s'han de deixar damunt la taula.
 • Sempre que es treballi en silenci i l'objectiu de l'activitat sigui la consulta bibliogràfica, el grup classe podrà treballar a la biblioteca (prèvia reserva dels materials necessaris per poder treballar amb el/la responsable i consulta d'horari).
Normativa de préstec

Les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, atles i anuaris) estan exclosos de préstec, perquè són obres de consulta puntuals, així com d'altres documents que per les seves característiques no puguin ser objecte de préstec.
 • Es poden agafar en préstec tot tipus de document (llibres, revistes...), per un període màxim de quinze dies. En el cas dels vídeos i dvd's, el període de préstec és d'una setmana. En cas que es vulgui prorrogar el préstec, es permetrà fer-ho per dues setmanes més, i en el cas dels llibres, es permet fer fins a dues pròrrogues. És imprescindible portar el llibre (o material) per demanar pròrroga.
 • El nombre màxim de documents que es poden tenir en préstec és de dos.
Normativa d'ús del servei d'ordinadors
 • S'intentarà afavorir que tothom tingui accés a Internet.
 • El temps de connexió serà de 15 minuts. (Si els ordinadors no estan ocupats el temps pot allargar-se segons la necessitat de l'usuari). 
 • En cas que hi hagi molta demanda el temps serà respectat i l'ordre serà el de registre i/o reserva. 
 • Està permès l'ús de portàtils per a realitzar treballs i feines relacionades amb el centre, però no per a accedir a jocs, ja que s'ocupa un espai de la biblioteca que pot ser útil per a altres alumnes que hi vinguin a fer feines acadèmiques.
Normativa de comportament dins la biblioteca
 • No es pot ni beure ni menjar.
 • S'ha de desconnectar el mòbil o posar-lo en silenci.
 • Cal deixar les cadires al seu lloc.
 • Cal respectar el material.
 • S'ha de deixar net l'espai de treball.
 • No es poden agafar llibres directament dels prestatges, excepte obres de consulta.
 • S'ha de parlar en veu baixa.
 • No es poden posar CD, DVD ni llapis de memòria als ordinadors.
Sancions
 • Si un alumne perd o fa malbé un llibre, cal que el compri i el torni a la biblioteca. S'informarà a la bibliotecària i aquesta parlarà amb la família perquè se'n faci càrrec.
 • Si un alumne no torna el llibre el dia indicat, en un mes no podrà endur-se llibres ni altres materials objecte de préstec.